voice-communications

Sesli iletişimlerin, tek bir grafik arayüzü ve ahizesiz mikro telefona sahip tek bir terminal aracılığıyla yürütülmesini sağlar

Operatörler arasındaki hizmetlerin yönetimini ve dağıtımını kolaylaştırır

Kriz durumu yönetimini kolaylaştırır

Hizmetlerin paylaşılmasını sağlar

Bilgiye kolay erişilmesini sağlar

Operatörler arasında ve operatörlerle denetimciler arasında daha iyi iletişim kurulmasını sağlar


 opint

Referanslar

El Berron ve Santander'deki FEVE komuta noktaları